Close

Niepubliczne Przedszkole
pod Kasztanami

Ogłoszenia

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2024/25 
Lista przyjętych dzieci (spis alfabetyczny bez podziału na grupy) jest wywieszona w przedsionku przedszkola. Nie udzielamy informacji telefonicznie (RODO). W maju będziemy się kontaktować w sprawie dokumentów, związanych z przyjęciem dziecka do przedszkola oraz terminem dnia otwartego i pierwszego zebrania przed nowym rokiem szkolnym.
W przypadku rezygnacji z zapisu dziecka do naszego przedszkola bardzo prosimy o udzielenie takiej informacji.
Oddział Montessori. Dowiedz się więcej

Niepubliczne Przedszkole „Pod Kasztanami” w Zbylitowskiej Górze (przedszkole ogólnodostępne Montessori) – otwiera od stycznia 2020 roku Oddział Terapeutyczny dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Od stycznia 2020 r. będziemy realizować projekt ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Projekt pod nazwą „Integracyjne puzzle” będzie stanowił poszerzenie oferty dla dzieci z niepełnosprawnościami i deficytami rozwojowymi. Oprócz podstawowej terapii, w ramach działań projektowych będą odbywały się zajęcia z logorytmiki, integracji sensorycznej, hipoterapia, terapia psychologiczna.

Dzień w klasie Montessori. Dowiedz się więcej.

Dzień w klasie Montessori
Zapraszamy Rodziców oraz wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z materiałem „Dzień w klasie Montessori”, przygotowanym przez panią Anitę Srebro, wychowawczynię grupy Żółtej.

Dowiedz się więcej

Przedszkole jest przygotowane na przyjęcie dzieci niepełnosprawnych.

Drodzy Rodzice!

Nasz przedszkole jest przygotowane na przyjęcie dzieci niepełnosprawnych. Prowadzimy zajęcia terapeutyczne (rewalidacja indywidualna), logopedyczne i rehabilitacyjne z elementami integracji sensorycznej.

Pracujemy metodą Montessori, która znajduje swe szczególne miejsce w wychowaniu, edukacji i terapii dzieci niepełnosprawnych.

więcej

Nowy numer kontaktowy do przedszkola:
tel: 791210900

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „POD KASZTANAMI” W ZBYLITOWSKIEJ GÓRZE ORGANIZUJE ODDZIAŁ TERAPEUTYCZNY

DLA DZIECI Z AUTYZMEM I SPRZĘŻENIAMI.

specjalistyczne zajęcia logopedyczne, korekcyjnokompensacyjne oraz zajęcia z integracji sensorycznej, integracja dzieci z rówieśnikami, praca z dziećmi metodą Montessori i Dobrego Startu M. Bogdanowicz, grupa wsparcia dla rodziców, pobyt dziecka od 7:00 do 15:00 LICZBA MIEJSC OGRANICZONA – ODDZIAŁ 5-OSOBOWY

tel.: 794-423-262, 609-486-271

Nasza Wizja

Tworzymy to miejsce, by dać dzieciom przestrzeń do wszechstronnego rozwoju. Pomysłowość, energia, radośći entuzjazm to cechy, którymi kierujemy się w codziennej pracy.Jesteśmy przekonane, że nasze dzieci będą w przyszłości samodzielne i otwarte na otaczający je świat.

Nasza Misja

Każde dziecko jest dla nas ważne.
Jest dla nas indywidualnością, do której poszukujemy niejednokrotnie trudnego do odnalezienia klucza. Robimy wszystko, aby czuło się bezpieczne i szczęśliwe oraz pomagamy mu poznać siebie, stać się samodzielnym i otwartym na świat. Dzieci opuszczające nasze przedszkole: są otwarte, twórcze i spontaniczne, znają siebie i swoje możliwości, szanują odrębność innych, radzą sobie w sytuacjach trudnych, potrafią rozwiązywać problemy i są dobrze przygotowane do obowiązku szkolnego. Promujemy zdrowy i aktywny tryb życia, w zgodzie z sobą i środowiskiem. Organizujemy imprezy, które pozwalają nam i dzieciom wspólnie z rodzinami, przyjemnie spędzić czas. Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym, odwiedzamy instytucje, poznajemy ciekawych ludzi. Organizujemy zajęcia dodatkowe, wspomagające rozwój dziecka. Kadra, wychodząc naprzeciw potrzebom współczesności, na bieżąco doskonali swe umiejętności.