Close

Niepubliczne Przedszkole
pod Kasztanami

Ogłoszenia

3 WRZEŚNIA O GODZ. 11.00 W KOŚCIELE PARAFII P.W. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W ZBYLITOWSKIEJ GÓRZE ODBĘDZIE SIĘ MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI PRZEDSZKOLA „POD KASZTANAMI”.

Informujemy, że I. etap rekrutacji dzieci na rok szkolny 2023/24
będzie trwał od 1 lutego 2023 r. do 31 marca 2023 r. - czytaj dalej

Kryteria rekrutacyjne w I. etapie postępowania rekrutacyjnego:

Dzieci aktualnie uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola „Pod Kasztanami” w Zbylitowskiej Górze i ich rodzeństwo, które od 1 września 2023r. nadal będzie uczęszczało do przedszkola- Priorytet:

  1. Miejsce zamieszkania dziecka w miejscowości Zbylitowska Góra oraz kolejność zgłoszeń dzieci zamieszkałych w tej miejscowości.

  2. Niepełnosprawność kandydata lub niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata lub niepełnosprawność obojga rodziców kandydata lub niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.

WAŻNE!

Wraz z kartą zgłoszenia należy złożyć klauzulę RODO – druki można pobrać ze strony internetowej (zakładka Dokumenty do pobrania).

Rodzice dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkola również składają karty zgłoszenia wraz z klauzulą.

Dokumenty składamy osobiście w wersji oryginalnej – papierowej, podpisanej przez rodziców. Istnieje także możliwość zamieszczenia dokumentów z zabezpieczonymi danymi w skrzynce na listy, która jest umieszczona przed wejściem do przedszkola. Zgłoszenie dziecka przesyłane drogą mailową nie będzie rozpatrywane (dotyczy również skanu dokumentów oraz dokumentów wypełnionych niepoprawnie).

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem przyjęciem dziecka do naszego przedszkola oraz mniejszą liczbą miejsc w porównaniu do lat ubiegłych – w dniu 1 lutego karty zgłoszeń będą odnotowywane z godziną dostarczenia do przedszkola.

 

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w drugiej połowie kwietnia na tablicy ogłoszeń wewnątrz budynku przedszkola.

Oddział Montessori. Dowiedz się więcej

Niepubliczne Przedszkole „Pod Kasztanami” w Zbylitowskiej Górze (przedszkole ogólnodostępne Montessori) – otwiera od stycznia 2020 roku Oddział Terapeutyczny dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Od stycznia 2020 r. będziemy realizować projekt ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Projekt pod nazwą „Integracyjne puzzle” będzie stanowił poszerzenie oferty dla dzieci z niepełnosprawnościami i deficytami rozwojowymi. Oprócz podstawowej terapii, w ramach działań projektowych będą odbywały się zajęcia z logorytmiki, integracji sensorycznej, hipoterapia, terapia psychologiczna.

Dzień w klasie Montessori. Dowiedz się więcej.

Dzień w klasie Montessori
Zapraszamy Rodziców oraz wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z materiałem „Dzień w klasie Montessori”, przygotowanym przez panią Anitę Srebro, wychowawczynię grupy Żółtej.

Dowiedz się więcej

Przedszkole jest przygotowane na przyjęcie dzieci niepełnosprawnych.

Drodzy Rodzice!

Nasz przedszkole jest przygotowane na przyjęcie dzieci niepełnosprawnych. Prowadzimy zajęcia terapeutyczne (rewalidacja indywidualna), logopedyczne i rehabilitacyjne z elementami integracji sensorycznej.

Pracujemy metodą Montessori, która znajduje swe szczególne miejsce w wychowaniu, edukacji i terapii dzieci niepełnosprawnych.

więcej

Nowy numer kontaktowy do przedszkola:
tel: 791210900

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „POD KASZTANAMI” W ZBYLITOWSKIEJ GÓRZE ORGANIZUJE ODDZIAŁ TERAPEUTYCZNY

DLA DZIECI Z AUTYZMEM I SPRZĘŻENIAMI.

specjalistyczne zajęcia logopedyczne, korekcyjnokompensacyjne oraz zajęcia z integracji sensorycznej, integracja dzieci z rówieśnikami, praca z dziećmi metodą Montessori i Dobrego Startu M. Bogdanowicz, grupa wsparcia dla rodziców, pobyt dziecka od 7:00 do 15:00 LICZBA MIEJSC OGRANICZONA – ODDZIAŁ 5-OSOBOWY

tel.: 794-423-262, 609-486-271

Nasza Wizja

Tworzymy to miejsce, by dać dzieciom przestrzeń do wszechstronnego rozwoju. Pomysłowość, energia, radośći entuzjazm to cechy, którymi kierujemy się w codziennej pracy.Jesteśmy przekonane, że nasze dzieci będą w przyszłości samodzielne i otwarte na otaczający je świat.

Nasza Misja

Każde dziecko jest dla nas ważne.
Jest dla nas indywidualnością, do której poszukujemy niejednokrotnie trudnego do odnalezienia klucza. Robimy wszystko, aby czuło się bezpieczne i szczęśliwe oraz pomagamy mu poznać siebie, stać się samodzielnym i otwartym na świat. Dzieci opuszczające nasze przedszkole: są otwarte, twórcze i spontaniczne, znają siebie i swoje możliwości, szanują odrębność innych, radzą sobie w sytuacjach trudnych, potrafią rozwiązywać problemy i są dobrze przygotowane do obowiązku szkolnego. Promujemy zdrowy i aktywny tryb życia, w zgodzie z sobą i środowiskiem. Organizujemy imprezy, które pozwalają nam i dzieciom wspólnie z rodzinami, przyjemnie spędzić czas. Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym, odwiedzamy instytucje, poznajemy ciekawych ludzi. Organizujemy zajęcia dodatkowe, wspomagające rozwój dziecka. Kadra, wychodząc naprzeciw potrzebom współczesności, na bieżąco doskonali swe umiejętności.