Close

Harmonogram dnia

6.30 – 7.45

Oddział zbiorczy. Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy wg inwencji dzieci. Indywidualna praca z dzieckiem lub zespołem o charakterze obserwacyjnym i wychowawczym. Praca z dzieckiem zdolnym. Gry dydaktyczne. Prace porządkowe. Zabawy i ćwiczenia logopedyczne. Zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne.

7.45– 11.00

I praca własna z materiałem Montessori wg indywidualnego planu oraz zainteresowań dziecka. W trakcie pracy własnej odbywa się II śniadanie.

10.30 – 11.30

Zajęcia edukacyjno-wychowawcze prowadzone przez nauczyciela dla całej grupy: zabawy dydaktyczne, ruchowe, tematyczne. Przygotowanie do obiadu.

11.30 – 12.30

Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe.

12.20 – 13.00

Obiad

13.00 – 14.40

Relaksacja. Czytanie książek. II praca własna materiałem Montessori wg indywidualnego planu oraz zainteresowań dziecka. Pobyt na świeżym powietrzu. Przygotowanie do podwieczorku.

14.30 – 14.50

Podwieczorek

15.00 – 16.30

Oddział zbiorczy. Kontynuacja działalności edukacyjnej, gry dydaktyczne, zabawy stolikowe, ćwiczenia gramatyczne, słownikowe. Praca wyrównawcza, indywidualna. Pobyt na świeżym powietrzu. Rozchodzenie się dzieci.

Zajęcia dodatkowe

 religiarytmikaprzedszkoliadalogopediakodowanie i programowaniezajęcia plastyczne
Grupa niebieska

9.15-9.30 

(wtorek i czwartek)

9.30-10.00 

(wtorek)

I grupa

środa 13.00-13.30

 

II grupa

środa 13.30 – 14.00

Dla dzieci objętych terapią w czasie trwania zajęć:
poniedziałek – piątek
08.00 – 14.00

I grupa

poniedziałek 13.00-13.50

 

II grupa

wtorek 13.00-13.50

I grupa

poniedziałek 15.10-16.00

 

II grupa

wtorek 15.10-16.00

Grupa czerwona

9.30-9.45 

(wtorek i czwartek)

9.00-9.30 

(wtorek)

Grupa zielona 

13.00-13.30 (wtorek i czwartek)

8.30-9.00 

(wtorek)

Grupa żółta

9.45-10.00 

(wtorek i czwartek)

8.00-8.30
(wtorek)

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

 

religia: 9.15-9.30

rytmika: 9.30-10.00

 

religia: 9.15-9.30

 

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

 

religia: 9.30-9.45

rytmika: 9.00-9.30

 

religia: 9.30-9.45

 

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

 

religia: 13.00-13.30

rytmika: 8.30-9.00

 

 

religia: 13.00-13.30

 

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

 

religia: 9.45-10.00

rytmika: 8.00-8.30

 

religia: 9.45-10.00

 

 

 

 

religia

rytmika

j. angielski

przedszkoliada

Kodowanie

Malarstwo

 

Grupa niebieska

9.15-9.30 (wtorek i środa)

9.30-10.00 (wtorek)

9.00-9.30 (czwartek)

8.30-9.00 (piątek)

I grupa

środa 13.00-13.30

 

II grupa

środa 13.30 – 14.00

I grupa

poniedziałek 15.00-15.50

 

II grupa

środa 15.00-15.50

I grupa (zielona i niebieska)

Wtorek 15.00-15.50

 

II grupa (żółta i czerwona)

czwartek 15.00-15.50

Grupa czerwona

10.30-10.45 (wtorek i czwartek)

9.00-9.30 (wtorek)

9.30-10.00 (wtorek)

9.00-9.30 (piątek)

Grupa zielona

13.00-13.30 poniedziałek

13.30-14.00 środa

8.30-9.00 (wtorek)

8.30-9.00 (poniedziałek i środa)

Grupa żółta

9.45-10.00 (wtorek i środa)

8.00-8.30 (wtorek)

8.30-9.00 (wtorek i czwartek)

 

Grupa niebieska

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

 

religia: 9.15-9.30

rytmika: 9.30-10.00

religia: 9.15-9.30

 

j. angielski: 9.00-9.30

 

j. angielski: 8.30-9.00

 

 

Grupa czerwona

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

 

religia: 10.30-10.45

rytmika: 9.00-9.30

j. angielski: 9.30-10.00

 

religia: 10.30-10.45

j. angielski: 9.009.30

 

Grupa zielona

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

j. angielski: 8.30-9.00

religia: 13.00-13.30

rytmika: 8.30-9.00

j. angielski: 8.30-9.00

religia: 13.30-14.00

 

 

 

Grupa żółta

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

 

j. angielski: 8.30-9.00

religia: 9.45-10.00

rytmika: 8.00-8.30

religia: 9.45-10.00

j. angielski: 8.30-9.00