Close

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu http://przedszkolepodkasztanami.eu/

Szanowny Użytkowniku!

Dziękujemy za odwiedzenie serwisu internetowego http://przedszkolepodkasztanami.eu/

W trosce o Państwa prywatność i poczucie bezpieczeństwa przygotowaliśmy niniejszą Politykę prywatności, w której prezentujemy zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z naszego serwisu.

Polityka prywatności została opracowana na podstawie  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1. DEFINICJE

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (Pani/Pana osobiście oraz dzieci,

których Pani/Pan jest przedstawicielem ustawowym) jest Niepubliczne Przedszkole

„Pod Kasztanami” w Zbylitowskiej Górze, ul. Sportowa 3, 33-113 Zgłobice,

 tel. 14 65 01 251, e-mail: biuro@przedszkolepodkasztanami.eu

2. Z inspektorem ochrony danych w Niepublicznym Przedszkolu „Pod Kasztanami” można się skontaktować dzwoniąc na nr 782 974 835 lub pisząc na adres: firma.tomaszpilch@onet.pl

3. Serwis – serwis internetowy działający pod adresem: http://przedszkolepodkasztanami.eu/

4. Użytkownik – każdy internauta odwiedzający Serwis.


2. DANE OSOBOWE

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (Pani/Pana osobiście oraz dzieci,

których Pani/Pan jest przedstawicielem ustawowym) jest Niepubliczne Przedszkole

„Pod Kasztanami” w Zbylitowskiej Górze, ul. Sportowa 3, 33-113 Zgłobice.

W jaki sposób pozyskujemy dane o Użytkownikach i ich zachowaniach?

a. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. ciasteczka).

b. Poprzez zapisywanie logów na poziomie serwera www.

2. Cele i podstawa wykorzystywania danych.

a. Dane zapisane w plikach cookies przetwarzane są w celach:

§ statystycznych tzn. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora – ulepszania struktury i zawartości Serwisu,

§ marketingowych tzn. wyświetlania Użytkownikowi dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora ? prezentacji informacji o usługach Administratora, w tym możliwość przedstawienia przez niego ofert dopasowanych do potrzeb i zainteresowań Użytkowników oraz zwiększenie sprzedaży usług Administratora.

b. Dane zapisane w logach serwera przetwarzane są w celach technicznych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora – zapewnienia prawidłowego działania Strony.

3. Czas przetwarzania danych osobowych.

a. W zakresie plików cookies do czasu ich wygaśnięcia lub do chwili ich usunięcia przez Użytkownika z przeglądarki.

b. W zakresie logów serwera przez 60 dni.

4. Prawa Użytkownika.

a. Prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

b. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

c. Prawo do przenoszenia danych.

d. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, o ile Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził.

e. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Administrator informuje, iż nie dokonuje w Serwisie profilowania Użytkowników, na podstawie którego mogłyby być podejmowane decyzje wywołujące wobec Użytkowników skutki prawne lub wpływające na nich w podobnie istotny sposób.

6. Administrator informuje, iż w związku z Serwisem korzysta z usług podmiotów wspierających jego działalność, do których należą:

a. hostingodawca,

b. dostawcy narzędzi internetowych stosowanych w celach marketingowych lub analitycznych, w szczególności Google*.
*W niektórych przypadkach może mieć miejsce przetwarzanie danych Użytkownika także przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony danych Użytkowników zapewnia uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę prywatności.

7. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z zastrzeżeniem sytuacji, w której Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań, w zakresie wynikającym z żądania.

8. Administrator zapewnia poufność i bezpieczeństwo przekazanych mu danych osobowych:

a. gromadzi dane osobowe są z należytą starannością i chroni je przed dostępem osób nieupoważnionych,

b. wdraża stosowne środki technicznie i organizacyjne zapewniające właściwą ochronę danych osobowych.

9. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby również podmioty wspierające jego działalność dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w trakcie przetwarzania danych na zlecenie Administratora.

3. PLIKI COOKIES

1. Serwis wykorzystuje pliki cookies.

2. Co to są pliki cookies?

a. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie).

b. Pilki cookies zazwyczaj zawierają nazwę serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies mogą być odczytywane przez Serwis Administratora (cookies własne) lub serwisy internetowe podmiotów trzecich.

4. Niektóre używane przez Serwis pliki cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tj. po jej zamknięciu (cookies sesyjne), inne pliki cookies są zachowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika i umożliwiają rozpoznanie przeglądarki Użytkownika przy kolejnym wejściu na stronę Serwisu (trwałe cookies).

5. Pliki cookies własne wykorzystywane są w celu prawidłowego działania Serwisu.

6. Pliki cookies nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia Użytkownika.

7. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe (w szczególności sieć Google), do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub o czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google, Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies za pomocą narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

8. Administrator korzysta z plików cookies również poprzez stosowanie narzędzi analitycznych i statystycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin Serwisu między innymi takie jak wyświetlone podstrony, czas spędzony w Serwisie, czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące przetwarzania danych w ramach Google Analytics dostępne są na: https://support.google.com/analytics/answer/6004245/

9. Jak zarządzać plikami cookies?

a. Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

b. Jeśli Użytkownik nie wyłączy wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie.

c. Użytkownik może samodzielnie i w każdej chwili zmienić ustawienia plików cookies w celu określenia zasad ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do urządzenia, z którego korzysta. Użytkownik Serwisu może dokonać zmiany ustawień przeglądarki – np. zablokować automatyczną obsługę cookies lub otrzymywać informację o każdorazowym zamieszczeniu ich na urządzeniu.

d. Użytkownik, aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies może skorzystać z zakładki pomocy danej przeglądarki.

e. Administrator informuje, iż ograniczenia stosowania lub wyłączenie obsługi plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie. 

4. LOGI SERWERA

1. Niezależnie od plików cookies, Serwis przy każdej wizycie Użytkownika automatycznie zapisuje na swoim serwerze informacje, przekazywane przez przeglądarki internetowe.

2. Informacje, o których mowa w ust.1 zapisywane są w postaci logów serwera zawierających:

a. adres IP Użytkownika,

b. informację o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik,

c. adres URL strony www poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

d. przesłaną ilość danych,

e. datę i czas dostępu.

3. Informacje w logach serwera:

a. mają charakter zbiorczy i anonimowy tzn. nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi zasoby Serwisu i nie są wykorzystywane do identyfikacji Użytkowników,

b. nie są ujawniane osobom trzecim,

c. są zapisywane i przechowywane na serwerze,

d. są wykorzystywane wyłącznie w celu zarządzania serwerem tzn. diagnozowania ewentualnych problemów związanych z pracą serwera oraz generowania statystyk przydatnych do efektywnego administrowania Serwisem. 

5. ODNOŚNIKI DO INNYCH SERWISÓW WWW

1. Serwis zawiera odnośniki do innych serwisów www.

2. Administrator informuje, iż nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności w tych serwisach i zaleca, aby po przejściu do innych serwisów, zapoznać się z obowiązującą w nich polityką prywatności.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszej Polityce prywatności. Zmiany mogą być uzasadnione np. rozwojem funkcjonalności Serwisu, postępem technologicznym lub zmianami stosownych przepisów prawa.

2. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Administratora Polityki prywatności prosimy o przesyłanie ich na adres e-mail: biuro@przedszkolepodkasztanami.eu