Close

Projekty edukacyjne

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „W świecie Montessori”” jest kontynuacją pomysłu z ubiegłego roku. Ma na celu:

CZAS TRWANIA: 

od 1 października 2021 do 30 maja 2022.

FORMUŁA PROJEKTU:

– 8 miesięcy i 8 montessoriańskich tematów do poruszenia;

TEMATY:

Październik: Stolik do mycia rąk

Listopad: Materiał do ćwiczenia wycinania 

Grudzień:  Półka tematyczna: „Boże Narodzenie”

Styczeń: Szorstkie cyfry

Luty: Tkaniny

Marzec: Układ Słoneczny

Kwiecień: Stolik plastyczny

Maj: Czytanie różowego materiału

 

Autorem i pomysłodawcą projektu jest nauczyciel Niepublicznego Przedszkola „Pod Kasztanami” w Zbylitowskeij Górze Pani Anita Sopala. Projekt w ubiegłym roku zyskał ogromne zainteresowanie, do jego realizacji przystąpili nauczycieli z różnych placówek. Grupa na facebooku do tej pory liczy 1 528 członków.  

W tym roku przystępujemy również do IV edycji Ogólnopolskiego Programu „Uczymy Dzieci Programować”. Autorzy projektu podkreślają, że chcą pokazać, iż nauka podstaw programowania jest ważna w edukacji i rozwoju dzieci. Celem projektu jest nauczenie podstaw programowania niezależnie od przekazywanych treści dydaktycznych. Kodowanie jest tutaj procesem edukacji językowej, matematycznej, społecznej i artystycznej. Działania zaprojektowane są w ten sposób, że każde kolejne jest następstwem wcześniej zrealizowanego. Podstawy programowania –to nauka połączona z zabawą dla dzieci i źródło inspiracji, jak wykorzystać narzędzia TIK w edukacji wczesnoszkolnej, a także  – w naszym przypadku – przedszkolnej.

 

Pozostając w kręgu tematyki programowania, pragniemy zrealizować CodeWeek 2021. W tym roku „święto” przypada  na 09 – 24 października. Zabawa połączona z nauką dla wszystkich, którzy chcą wraz z najmłodszymi programować. Przez dwa październikowe tygodnie dzieci pod kierunkiem swych nauczycieli będą szczególnie pogłębiać swoją wiedzę w dziedzinie programowania. 

 

Podobnie jak w poprzednim roku, nasze przedszkole dołącza do III edycji Międzynarodowego Projektu Czytelniczego „Magiczna moc bajek 2021/2022”. Rozpoczynając nasze działania w projekcie, co miesiąc będziemy realizować tematy z poszczególnych modułów oraz poznawać bohaterów dobranocek z dawnych lat. W październiku rozpoczniemy naszą pracę nad projektem od dyskusji na temat szacunku. Bohaterem bajkowym, którego poznamy jako pierwszego, będzie Reksio. Projekt ten promuje czytanie baśni oraz bajek jako drogę do rozwijania u dzieci kompetencji kluczowych oraz do rozwoju osobistego. Włączamy się do działań projektowych, ponieważ pragniemy uwrażliwiać dzieci na potrzeby innych ludzi oraz rozwijać postawy społeczne. Chcemy uświadamiać dzieciom ich prawa i obowiązki oraz kształtować postawy empatii wobec osób niepełnosprawnych. W tym roku nie musimy ściśle trzymać się regulaminu, gdyż autorzy pozwolili na wprowadzanie innowacji pedagogicznych.

 

Ogólnopolski projekt Edukacyjny EUROPA I JA –  to działania, do których zachęca się uczniów klas 1 – 3 szkoły podstawowej oraz dzieci w wieku przedszkolnym. Projekt ten ma rozwijać zainteresowania dotyczące naszego kontynentu poprzez wybór i pogłębianie wiedzy na temat dowolnego kraju europejskiego. Nasza grupa przedszkolna realizująca projekt wybrała Anglię. Od października dzieci będą poznawać zwyczaje, kulturę, miejsca związane z tym krajem oraz poszerzać swoje słownictwo z zakresu języka angielskiego. 

 

Kolejny projekt realizowany w naszej placówce to Międzynarodowy projekt edukacyjny Emocja. Przystępujemy do realizacji jego IV edycji, ponieważ chcemy wspierać emocjonalny i społeczny rozwój dzieci. Projekt został podzielony na pięć modułów. Będziemy się więc poruszać po Krainie Kreatywności, Wyobraźni, Mocy Słów, Empatii oraz Odwagi. Zadanie polega na realizacji wraz z grupą wybranych scenariuszy, które można dowolnie modyfikować. 

 

„Bajeczna Księga” II edycja to następny projekt, który pragniemy zrealizować. Jego celem jest promowanie czytelnictwa wśród przedszkolaków, szukanie źródeł językowej i plastycznej ekspresji, a tym samym osobisty rozwój. Nauczyciel rozpoczyna „Bajeczną Księgę”. Do dzieci należy wymyślanie dalszej części bajki. Księga wędruje do domów poszczególnych uczestników, którzy wraz z rodzicami układają dalszą część rozpoczętej bajkowej historii. Dzieci mogą sporządzać ilustracje do wymyślanych historii,  zakończenie bajki układa cała grupa przedszkolna wraz ze swoim nauczycielem. 

 

Dołączamy również do projektu „ABC Empatii”, ponieważ chcemy likwidować stereotypy myślowe związane z osobami niepełnosprawnymi. Do dyspozycji każda grupa w naszym przedszkolu ma kilka egzemplarzy książki Wiktora Czepczyńskiego, Żanety Kupczyk i Katarzyny Muzyki – Jacheć „ABC Empatii, bo wszyscy jesteśmy tacy sami”. Wśród bohaterów lektury znajdujemy osoby niepełnosprawne, które uczą swych rówieśników empatii i tolerancji. Celem projektu jest wsparcie rodziców, opiekunów w trudnych sytuacjach życiowych związanych z niepełnosprawnością ich dzieci oraz wyposażenie nauczycieli w pomocne materiały edukacyjne. Działania projektowe mają wyjaśniać dzieciom, na czym polega niepełnosprawność i uświadomić najmłodszym, że każdy ma prawo do takiego samego traktowania.